CO2 a navyšování výkonu

breath holds

V oblasti sportovní vědy a tréninku se role oxidu uhličitého (CO2) stává stále častěji diskutovaným tématem. CO2 byl vždy považován za odpadní produkt metabolismu, který je třeba rychle odstranit z těla. Představy o CO2 byly často negativní, s důrazem na jeho toxické účinky při vysokých koncentracích. Nicméně moderní výzkumy ukazují, že CO2 hraje důležitou roli ve fyziologických procesech, včetně zvyšování výkonu a urychlování regenerace. Předsudky, že CO2 je pouze škodlivý a je třeba jej co nejrychleji eliminovat, postupně mizí díky novým poznatkům.

CO již víme

Současné studie ukazují, že kontrolované zadržování dechu (ZD) a zvýšení hladin CO2 v těle mohou mít pozitivní dopad na sportovní výkon. Tento přístup, známý jako hypoventilace, vytváří metabolický stres podobný tréninku ve vysokohorských podmínkách, což vede ke zlepšení efektivity využití kyslíku ve svalech a zvýšení svalové aktivity.

Zadržování dechu (ZD) je silným metabolickým stresorem a způsobuje urychlenou deoxygenaci svalů, hyperkapnii (zvýšenou koncentraci CO2 v krvi) a zvýšenou svalovou aktivitu během cvičení. Protokoly ZD trvající 3–5 týdnů vykazují nárůst výkonu o 3%-4% díky dvěma hlavním mechanismům: zvýšenému objemu krve (až o 30%) a zvýšené koncentraci hemoglobinu (až o 10%).

Dlouhodobé adaptace na ZD zahrnují sníženou citlivost na CO2 a zvýšený objem plic. Opakovaná hyperkapnie a vytrvalostní trénink vedou ke snížené citlivosti na CO2, což může vést k lepší ventilaci a sníženému respiračnímu úsilí během cvičení.

Praktické aplikace ve sportu

Zadržování dechu během aktivity (např. běh) je nejlepší provádět v bezpečném, kontrolovaném prostředí a s předchozím nácvikem v klidu. Doporučuje se poměr práce a odpočinku 1/2 (např. 10 s ZD následované 20 s běhu). Většina protokolů doporučuje ZD po výdechu, protože urychluje hypoxii a hyperkapnii.

Možná rizika

ZD může vyvolat bolesti hlavy způsobené hyperkapnií, poranění plic, a neurologické poškození, pokud je prováděno příliš často a agresivně. Zadržování dechu může být intenzivně obtížné a psychologicky nepříjemné, protože vyvolává silný pocit nedostatku vzduchu, což může zvýšit riziko úzkosti a emocionálního stresu u mnoha jedinců. Vždy je zapotřebí provádět pod dohledem odborníků, minimálně v začátcích.

Referenční zdroje:

  1. McGurk, Blanks,Anderson ,(1995), The relationship between carbon dioxide sensitivity and sprint or endurance performance in young swimmers
  2. Department of Sport and Exercise Science, University of Salzburg, Salzburg, Austria, Red Bull Athlete Performance Center, (2022), Breath Tools: A Synthesis of Evidence-Based Breathing Strategies to Enhance Human Running

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Další příspěvky

Dýchaní do čtverce

Dýchání do čtverce, známé také jako Box breathing, je relaxační technika, která se těší pozornosti

© Cycling Energy / Všechny práva vyhrazena