TIP dne – Test Respirační Kondice

Tipofday-2

Jak si změřit svoji respirační kondici (BOLT skóre)

BOLT neboli „Body Oxygen Level Test“ měří jednoduchým způsobem objektivně kvalitu našeho dýchání a potažmo naši schopnost vykonávat lépe či hůře dané sportovní aktivity.

BOLT se provádí následujícím způsobem:

 • Pohodlně se usadíme, zavřeme pusu a klidně dýcháme po dobu cca 5 min.
 • Následně, až jsme připravení, uděláme nádech nosem.
 • Pak následuje pozvolný výdech nosem.
 • Přidržíme si nos prsty, abychom zamezili přívodu vzduchu.
 • V tomto okamžiku začneme počítat sekundy do první potřeby se nadechnout.
 • Jakmile uvolníme prsty, dýchání musí být zase klidné a uvolněné.

Tipy

Jakmile jsme v zádrži dechu, zkusme se uvolnit, zavřít oči, vůbec se toho nebojme, nic neřešme, a jakmile přijde první signál potřeby se nadechnout (cokoli), uvolníme prsty a zaznamenáme si čas. Signálů může být několik, například:

 • první škubání v krku nebo v břiše
 • silná potřeba polknout

Hlavní je zde konzistence, pokud uvolníme prsty například při prvním škubnutí v krku, tak to používejme i nadále. BOLT skóre může být ovlivněno jak genetikou, tak prostředím, ve kterém test provádíme, a tak se ujistěte, že máte podobné podmínky i na následující měření.

Není to zkouška mentální odolnosti, jak dlouho se odhodláme vydržet bez dechu, zde musíme být hlavně upřímní sami k sobě a s nikým nesoupeřit. Tělo si samo řekne. Pokud toto cvičení provádíme ve dvojici, tak vzájemně pozorujme výše uvedené projevy těla. Já to například nejlépe pozoruji na krku, kde se to u mě projevuje jako první. Muže to být klidně i pohyb ohryzku.

 

Vyhodnocení

BOLT nám dává okamžitou zpětnou vazbu o naší respirační kondici, a to:

 

 • Čím je BOLT skóre nižší:
  • tím hůře se nám dýchá,
  • tím více dýcháme spíše mělce do hrudníku,
  • tím více hrozí výskyt hyperventilačního syndromu,
  • tím častější je pocit dušnosti,
  • častější výskyt nespavosti,
  • tím spíše budou naše hodnoty ze spirometrie (FEV1 a FVC) budou nízké,
  • 10 je poměrně nízká hodnota, která naznačuje problém.

 

 • Pokud máme BOLT skóre 20 a více, tak většinou dýcháme normálně a pravidelně, kdy zvládneme cca 12–14 dechů za minutu.
  • Zde začínáme více zapojovat bránici a měně dýcháme do hrudníku.
  • Dokážeme dýchat nosem a máme přirozenou pauzu po výdechu.
 • Zdravý vrcholový cyklista by měl mít skóre 40 a více.
  • Tady myslím každého zdravého jedince, který jezdí minimálně české poháry.

Referenční zdroje:

 1. Oxygen Advantage®, (2022)
 2. Takashi NISHINO, Kunio SUGlMORl and Teruhiko ISHIKAWA, (1996) Changes in the period of no respiratory sensation and total breath-holding time in successive breath-holding trials energetics and fatigue
 3. Kiesel K, Rhodes T, Mueller J, Waninger A, 1 Butler R, PT, (2017), DEVELOPMENT OF A SCREENING PROTOCOL TO IDENTIFY INDIVIDUALS WITH DYSFUNCTIONAL BREATHING

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Další příspěvky

© Cycling Energy / Všechny práva vyhrazena