Žilní návrat a krádež krve

ZilniNavrat20024_small

Často zaměňujeme hluboké dýchání za mělké, což není příliš prospěšné pro žádnou fyzicky náročnou aktivitu. Co kdybychom ale byli schopni změnit vzor našeho dýchání tak, aby byl podpořen žilní návrat krve zpět do srdce? To by mohlo zlepšit plnění pravé srdce síně krví a celkově vylepšit krevní oběh, což by znamenalo lepší dodávku kyslíku a živin do vašich svalů.

BRÁNIČNÍ (HLUBOKÉ) DÝCHÁNÍ VS MĚLKÉ

Brániční dýchání má pozitivní vliv na cirkulaci krve mezi trupem a končetinami během cvičení. Avšak během intenzivního cvičení, kdy zátěž přesahuje přibližně 80 % maximálního výkonu, dýchání mělké neboli do hrudníku zvyšuje nitrohrudní tlak , což snižuje srdeční výdej a objem krve vytlačený při jednom stahu srdce. To může vést k únavě bránice, která může spotřebovávat až 14 %–20 % srdečního výstupu. Únava dýchacích svalů při vysokých intenzitách aktivuje metaboreflex, který zajišťuje dostatečné prokrvení dýchacích svalů tím, že odklání krev od pracujících svalů. Tento jev je známý jako „krádež krve“.

Resp.system

Co je žilní návrat

Žilní návrat je proces, při kterém se krev vrací z tkání zpět do srdce. Krev je přepravována žilním systémem a tento proces je zásadní pro udržení efektivního krevního oběhu a pro fungování kardiovaskulárního systému. Optimální žilní návrat je důležitý pro udržení dostatečného množství krve v srdci, které je potřebné pro efektivní čerpání krve zpět do systému, což zajišťuje dostatečné zásobení těla kyslíkem a živinami.

Práce s dechem, zejména u elitních sportovců, zahrnuje různé kompenzační strategie ventilace, které vedou k efektivnějšímu zlepšení mechanismů pro zvýšení ventilace v reakci na vysoký výkon

Proč to funguje

Návrat žilní krve do srdce je podpořen chlopněmi, kosterními svaly a respirační pumpou. Jednosměrné chlopně v žilách zabraňují zpětnému toku krve, čímž usměrňují tok krve zpět k srdci během žilního návratu. Kosterní svaly fungují jako pumpy v končetinách. Když jsou svaly uvolněné, uzavřené chlopně brání toku krve zpět. Avšak při kontrakci svalů, které stlačí žíly, otevřené chlopně umožňují tok krve směrem k srdci.

Respirační pumpa (bránice, mezižeberní a ostatní dýchaci svaly) upravuje nitrohrudní tlak. Během nádechu bránice klesá, což vede ke snížení vnitřního tlaku v hrudníku a následnému rozšíření plic. Tento snížený nitrohrudní tlak se také přenáší na stěny pravé síně, čímž podporuje její naplnění a rozšíření tlaku pravé síně vůči okolí, a zároveň dochází k současnému nárůstu nitrobřišního tlaku kvůli sestupu bránice. Jak dýcháme, bránice se zplošťuje a tlačí na vnitřní orgány, které zase tlačí na žíly a posílají krev zpět do srdce.

Referenční zdroje:

  1. Harbour, Stöggl, Schwameder, Finkenzeller, (2022), Breath Tools: A Synthesis of Evidence-Based Breathing Strategies to Enhance Human Running
  2. Migliaccio, Luca Russo, Maric, Padulo3,(2023),Sports Performance and Breathing Rate: What Is the Connection? A Narrative Review on Breathing Strategies
  3. Tansey,  Montgomery, Quinn, Roe, Johnson, (2019),Understanding basic vein physiology and venous blood pressure through simple physical assessments
  4. Kwangjin Lee, Hyangkyoung Kim, Sungsin Cho, Jin Hyun Joh, (2022), Change of Venous Return after Diaphragmatic Deep Breathing
  5. Willeput, Rondeux, Troyer , (2018), Breathing affects venous return from legs in humans

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Další příspěvky

Dýchaní do čtverce

Dýchání do čtverce, známé také jako Box breathing, je relaxační technika, která se těší pozornosti

© Cycling Energy / Všechny práva vyhrazena